Seleccionar página

INFORMACIÓN COVID: abalarMóbil

As comunicacións relacionadas coa COVID-19 que afecten ao alumnado do noso centro, realizaranse a través da aplicación abalarMóbil. AbalarMóbil está á disposición de pais, nais ou persoas titoras do alumnado e do alumnado maior de idade. Na web de espazoAbalar...