Seleccionar página

Formularios profesorado

Permisos

 

 

Solicitude de Permisos anexo V (Director do Centro) Solicitude de permisos e licenzas (anexo V) dirixidas ó/á Director/a do Centro. Este formulario pódese cubrir antes de imprimilo.
Solicitude de Permisos anexo IV (Delegado/a Provincial) Solicitude de permisos e licenzas (anexo IV) dirixidas ó/á Delegado/a Provincial. Este formulario pódese cubrir antes de imprimilo.
Autorización para a asistencia a actividades de formación ANEXO II. Solicitude de permiso para asistir a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares

Orde de servizo (axudas custo)

Orde de servizo e axudas custo

 

 

Formularios actividades complementarias e extraescolares

 

 

Actividades dentro do centro

 

Anexo II

Para a realización destas actividades hai que entregar o Anexo II

Actividades fóra do centro

 

Anexo III

Autorización alumnado menor de idade

Autorización alumnado maior de idade

Listado alumnado

Para a realización destas actividades hai que entregar:

  • Anexo III
  • Autorización dos menores de idade ou consentimento dos maiores de idade
  • Listado alumnado