Seleccionar página

ACTIVIDADE CONTACONTOS

O día 16 de maio, o alumnado de 1º curso do Ciclo Medio en Atención a Persoas en Situación de Dependencia, realizou unha actividade de contacontos na Escola de educación infantil de Vilalba. A temática da actividade foi sobre o valor da diversidade, como fonte de...

Programacións probas libres ciclo superior

MP0369 Implantación de sistemas operativos MP0370 Planificación e administración de redes MP0371 Fundamentos de hardware MP0372 Xestión de bases de datos MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información MP0374 Administración de sistemas operativos...

ERASMUS+ 2024 KA121

Dúas profesoras do noso centro realizan unha visita a un colexio Irlandés (Griffith College) dentro do programa Erasmus+ para estudantes e persoal de formación profesional (KA121).