Select Page

Formularios profesorado

Solicitude de Permisos anexo V (Director/a do Centro) Solicitude de permisos e licenzas (anexo V) dirixidas ó/á Director/a do Centro. Este formulario pódese cubrir antes de imprimilo.
Solicitude de Permisos anexo IV (Delegado/a Provincial) Solicitude de permisos e licenzas (anexo IV) dirixidas ó/á Delegado/a Provincial. Este formulario pódese cubrir antes de imprimilo.
Autorización para a asistencia a actividades de formación ANEXO II. Solicitude de permiso para asistir a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares 
Formulario Locomoción Solicitude de gastos de locomoción