Seleccionar página
Equipo directivo

Peino Díaz, Víctor Alfredo (Director)

Bernedo Álvarez, Marcial (Vicedirector)

López Pernas, Juan José (Secretario)

Pena Gómez, José Luis (Xefe de estudos)

Paz Fuentes, María Victoria (Xefa de estudos de adultos)

Dpto. Administración

Blanco López, María Jesús (Xefe do Departamento)

Pereira Blanco, Marta

Prado Álvarez, María Soledad

Dpto. Ciencias naturais

 González Tella, Andrés

Dpto. Economía

 Mato Varela, Carmen

Dpto. Educación física e deportiva

Lamas Maceira, Silvia

Dpto. Electricidade e Electrónica

 González Fernández, Xaqueline

Pernas Ramos, José Luis

Sanz Diaz, María Cristina (Xefa do departamento)

Dpto. Filosofía

López Guizán, María Paz

Dpto. FOL

Doval García, Isabel (Xefa do Departamento)

Trinidad Pico, Ana María

Dpto. FCT

 Ocampo Otero, José

Dpto. Informática

 Álvarez Paredes, Francisco Javier (Xefe do Departamento)

Areán Prado, María del Carmen

Bernedo Álvarez, Marcial

Carballal Vázquez, Patricia

Feijoo Pereira, Germán (Responsable dinamización TIC)

Peino Díaz, Víctor Alfredo

Pena Gómez, José Luis

Rodríguez Fernández, Luis Eduardo

Dpto. Inglés

 Fernández Granda, Ana Banesa (Coordinadora de Auxiliares de conversa)

Dpto. Latín

López Guizán, María Paz

Dpto. Lingua castelá e literatura

Felpeto Losada, María

Dpto. Lingua galega e literatura

Arias García, Ana Isabel (Coordinadora EDLG)

Dpto. Matemáticas

 Paz Fuentes, María Antonia

Dpto. Orientación

 Pereira García, Elena

Traveso Rodríguez, Beatriz (Xefa do Departamento)

Dpto. Servizos Socioculturais e á Comunidade

Fouz Calvete, María Elena

González Basanta, Ana Belén (Xefa do Departamento)

Iglesias Fernández, Julia

Prieto Roca, María del Carmen 

Dpto. Transporte e mantemento de vehículos

 Cancelas López, Manuel

Dorado Herbón, Juan Carlos (Xefe do Departamento)

Fernández Pérez, Manuel

López Pernas, Juan José

Lozano Ben, Antonio

Rodríguez Rodríguez, Esther

Dpto. Xeografía e historia

Felpeto Losada, María