Seleccionar página
Equipo directivo

Peino Díaz, Víctor Alfredo (Director)

Bernedo Álvarez, Marcial (Vicedirector)

Mato Varela, Carmen (Secretaria)

Pena Gómez, José Luis (Xefe de estudos)

Felpeto Losada, María (Xefa de estudos de adultos)

Dpto. Administración

Blanco López, María Jesús (Xefe do Departamento)

Garza Vázquez, Ana María

Prado Álvarez, María Soledad

Dpto. Ciencias naturais

 Casal Dablanca, Nuria

Dpto. Economía

 Mato Varela, Carmen

Dpto. Educación física e deportiva

Bermúdez Salinas, María

Dpto. Electricidade e Electrónica

González Fernández, Xaqueline

Ledo Saco, José Luis

Pernas Ramos, José Luis (Xefe do departamento)

Sanz Diaz, María Cristina

Dpto. Filosofía

López Guizán, María Paz

Dpto. FOL

Doval García, Isabel (Xefa do Departamento)

Trinidad Pico, Ana María

Dpto. FCT

 Ocampo Otero, José

Dpto. Informática

Álvarez Paredes, Francisco Javier (Xefe do departamento)

Bernedo Álvarez, Marcial

Carballal Vázquez, Patricia

Feijoo Pereira, Germán (Responsable dinamización TIC)

Peino Díaz, Víctor Alfredo

Pena Gómez, José Luis

Rodríguez Fernández, Luis Eduardo

Somoza Amado, José Luis

Dpto. Inglés

Sardiña Río, Tania

Yáñez Castiñeira, Marta (Xefa do departamento)

Dpto. INSTALACIÓN E MANTEMENTO

Casal Dablanca, Nuria

Pérez Rellan, Teolindo (Xefe do departamento)

Dpto. Latín

López Guizán, María Paz

Dpto. Lingua castelá e literatura

Felpeto Losada, María

Dpto. Lingua e literatura galega

Arias García, Ana Isabel (Coordinadora EDLG)

Dpto. Matemáticas

 Paz Fuentes, María Antonia

Dpto. Orientación

Pereira García, Elena

Traveso Rodríguez, Beatriz (Xefa do departamento)

Dpto. Servizos Socioculturais e á Comunidade

Fouz Calvete, María Elena (Xefa do departamento)

López Adrio, Leticia

Paz Combarro, María Sara

Prieto Roca, María del Carmen 

Dpto. Transporte e mantemento de vehículos

Cancelas López, Manuel

Dorado Herbón, Juan Carlos (Xefe do departamento)

Fernández Pérez, Manuel

López Pernas, Juan José

Ocampo Otero, José

Rodríguez Rodríguez, María Esther

Dpto. Xeografía e historia

Sardiña Río, Tania