Seleccionar página

As notas da 1ª avaliación serán entregadas entre as 10:25 e as 11:15 do martes 21 de decembro para as ensinanzas de ordinario e o mesmo día en horario de 19:30 a 19:45 para as ensinanzas de adultos.