Seleccionar página

Europass Certificate


O Europass Certificate é un documento que permite explicar aos empresarios e as institucións educativas en que consiste a túa cualificación profesional. O Suplemento Europass ao Certificado contén información sobre:

-O propósito da cualificación.
-O seu nivel.
-Os resultados de aprendizaxe que representa.
-O sistema educativo no que se enmarca.

Cando se solicita un posto de traballo ou un curso no estranxeiro, pode ser complicado explicar os coñecementos que se obtiveron a través da formación. Nestas situacións, o Europass Certificate resulta especialmente útil.

Ciclos Formativos de Grao Medio
Ciclos Formativos de Grao Superior

Máis información: https://europa.eu/europass/en/learn-europe/certificate-supplement