Seleccionar página

plan de formación permanente do profesorado (pfpp)


Os Plans de Formación Permanente de Profesorado (PFPP) teñen como finalidade a actualización e o perfeccionamento das competencias profesionais /das dos docentes, para a mellora da calidade da educación e dos resultados escolares do alumnado, en consonancia coas iniciativas impulsadas en relación co sistema educativo de Galicia.

No curso 2022-2023 participamos nas seguintes actividades:

  • Grupo de Traballo sobre a dixitalización dos procesos administrativos do centro.
  • Seminario elaboración de contidos didácticos.

Máis información sobre os PFPP: http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/37872

No curso 2023-2024 estamos a participar nas seguintes actividades:

  • Grupo de Traballo sobre a dixitalización dos procesos administrativos do centro.
  • Seminario elaboración de contidos didácticos.

Máis información sobre os PFPP: https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/40350