Seleccionar página

TAXAS TÍTULOS

INFORMACIÓN PARA O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS DE CM, CS E BACHARELATO

O alumnado que rematou a ESO ou FP Básica NON teñen que solicitalo.

Os impresos para o pago das taxas poden ser xerados a través da seguinte ligazón:

Confección on-line de impresos de Taxas e Prezos

IMPRESOS

Máis abaixo tes un modelo dos impresos de taxas cubertos cos códigos correspondentes, e no seguinte cadro podes velos importes

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FACELA SOLICITUDE

  • O «Impreso de autoliquidación de taxas» selado polo banco ou entidade colaboradora debe presentalo na secretaría do Centro
  • A fotocopia do DNI
  • E, se é o caso, o libro de familia numerosa (actualizado) e unha fotocopia do mesmo.
  • No caso de facer o pago telemático da taxa pode enviar toda a documentación ao correo electrónico: ies.lois.pena.novo@edu.xunta.gal, indicando no asunto: TAXA TÍTULO
  • Por cuestións de seguridade dada a situación que estamos a pasar LEMBRADE traer un bolígrafo cando veñades ao centro.

Descarga aquí o Modelo de impreso de Taxas