Seleccionar página

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html

Acceso á resolución 2021/2022

Prazo de presentación de solicitudes vía telemática: ata 30 de setembro 2021

Solicitude: vía telemática, unha vez cumprimentada deberá ser firmada pola persoa interesada ou o seu representante legal en caso de ser menos de 18 anos. Ao finalizar a presentación deberán obter un resgardo da solicitude que deberá ser conservado para acreditar a presentación da solicitude en prazo e forma establecidos.

Ensinanzas do noso centro con posibilidade de solicitude da beca:

 • 1º e 2º curso de Bacharelato
 • Formación Profesional:
  • Grao Básico
  • Grao Medio
  • Grao Superior

Clases de Beca:

 • Cuantía fixa ligada á renda do estudiante (art. 6)
 • Cuantía fixa ligada á residencia do/a estudiante durante o curso escolar (art. 7)
 • Cuantía fixa ligada á excelencia académica (art. 8)
 • Beca Básica (art. 9), inciompatible coa cuantía fixa ligada á renda do/a estudiante

Cuantías das becas (art 11)

Requisitos de carácter económico

 • Renda computable (art. 16)
 • Membros computables (art. 17)
 • Deducións da renda familiar (art. 18)
 • Umbrais de renda (art. 19)

Método de identificación a través de:

Cl@ve PIN, pasos:

 1. Pin: DNI/NIE+ Caducidade
 2. Obter CL@ve PIN
 3. Escanear código QR (smatphone)
 4. Obter clave PIN
 5. Validar Clave PIN