Seleccionar página

calendario de exames de 2º de FP Básica de Informática de oficina para alumnado con perda de dereito da avaliación continua:

Inglés –> Luns 4 de Abril de 12:35 a 14:15

Comunicación e Sociedade II –> Martes 5 de Abril de 11:45 a 13:25

Operacións Auxiliares para a Configuración e Explotación –> Mércores 6 de Abril de 8:55 a 11:25