Seleccionar página

O 24 de marzo o alumnado do ciclo superior de ASIR (1º e 2º) asistiu a unha charla sobre Intelixencia Artificial impartida por Enrique Sánchez Lozano, investigador senior no Samsung AI Center de Cambridge. Os temas que se trataron foron: que é a IA, os campos de estudo mais importantes, visión artificial, nlp e reinforcement learning e técnicas.

Samsung AI Center é unha iniciativa global de investigación de intelixencia artificial de Samsung que ten varios centros en todo o mundo, incluíndo o de Cambridge, Reino Unido. O centro de Cambridge céntrase na investigación en áreas como a aprendizaxe automática, a visión por computadora, o procesamento da linguaxe natural e a robótica.

O obxectivo do Samsung AI Center é impulsar a investigación e o desenvolvemento de tecnoloxías de intelixencia artificial para mellorar a vida das persoas e abordar os desafíos globais. Os investigadores do centro de Cambridge traballan en estreita colaboración con académicos, empresas e outras organizacións para levar a cabo investigacións de vangarda en intelixencia artificial e para transferir a tecnoloxía de IA a produtos e servizos comerciais de Samsung.

O Samsung AI Center en Cambridge publicou numerosos artigos científicos e recibiu varios premios pola súa investigación en intelixencia artificial. Tamén ofrece oportunidades de colaboración e bolsas para estudantes de posgraduado e posdoctorado que estean interesados en traballar en proxectos de investigación de intelixencia artificial.