Seleccionar página

Prazos do proceso de admisión para a oferta ordinaria:

  • CS Administración de Sistemas Informáticos e Redes
  • CS Administración e Finanzas
  • CM Atención a Persoas en Situación de Dependencia
  • CM Instalacións Eléctricas e Automáticas
  • CM Electromecánica de Vehículos Automóbiles
  • CM Sistemas MicroInformáticos e Redes
  • CB Mantemento de Vehículos
  • CB Informática de Oficina

_______________________________________________________________________________

Prazos do proceso de admisión para dual intensiva:

  • CS Mecatrónica Industrial
  • CS Asistencia á Dirección