Seleccionar página

O prazo de solicitude de mobilidades Erasmus para o alumnado e o profesorado de Ciclos medios e FP Básica será dende o 11-11-2022 ata o 25-11-2022 ás 12:00h.

O impreso de solicitude está dispoñible na secretaría do instituto.

Pódese consultar información sobre criterios de baremación, importes das axudas, países, etc nos seguintes enlaces á web da Resolución da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

https://www.edu.xunta.gal/fp/erasmus-proxectos-ka102-2020-2023

https://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9880