Seleccionar página

ESA

O prazo de matrícula abrangue do 4 ao 8 de setembro (ambos inclusive)

Haberá unha proba de avaliación inicial para aquelas persoas que non cumpran os requisitos académicos o día 11 de setembro a partir das 16.30h

O día 12 de setembro a partir das 18.00h realizarase a presentación

As clases comezarán o día 13 de setembro que abranguen ata o 2 de febreiro

BACHARELATO

O prazo de matrícula abrangue do 4 ao 20 de setembro (ambos inclusive)

O día 12 de setembro a partir das 20.00h realizarase a presentación

As clases comezarán o día 13 de setembro que abranguen ata o 21 de xuño