Seleccionar página

Adil, alumno de 1º de FPB en Informática de oficina, entrevista a Mario, alumno de 2º curso do CM de Instalacións eléctricas e automáticas do IES Lois Peña Novo de Vilalba.

Podcast dirixido e realizado polo noso compañeiro Andrés González Tella do departamento de electricidade e electrónica.