Seleccionar página

O día 19 de abril, o alumnado e o profesorado dos departamentos de: Educación de adultos, Servizos Socioculturais e á Comunidade e de Administración e Finanzas, visitou InnovArt’24, que é un evento que aglutina as ensinanzas artísticas, as ensinanzas de idiomas e as ensinanzas deportivas que se imparten en Galicia, e que contou con material expositivo e actividades interactivas de: arte dramática, artes plásticas e deseño, conservación e restauración de bens culturais, danza, ensinanzas deportivas, idiomas e música. Tamén ofreceu concertos, conferencias e espectáculos escénicos. Neste contexto, os/as participantes tiveron a oportunidade de expandir a súa weltanschauung, ou visión do mundo, a través da inmersión en diversas expresións artísticas e culturais.