Seleccionar página

Prazo de solicitude da bolsa: ata o 21 de abril

Eurolingua Venairlanda® lanza a súa 11ª convocatoria de Bolsas Eurolingua para a realización de Cursos de Inglés en Irlanda de dúas semanas de duración durante o verán nun programa de inmersión todo incluído.

REQUISITOS:

 • IDADE. Ter nacido con anterioridade ao 31 de decembro de 2009.
 • NACIONALIDADE. Ter nacionalidade de calquera país da UE.
 • ESTUDOS. Estar matriculado no presente ano escolar 2023-24 nalgún destes estudos: Bacharelato, ESO, Ciclos Formativos ou Titulación Universitaria regrada (mestrados e doutaramentos incluídos) en España.
 • MEDIA DO EXPEDIENTE ACADÉMICO mínimo 6 puntos, aos que se aplicará o correspondente corrector en función dos estudos.
 • Estudantes na ESO, Bacharelato e FP: nota media da 1º avaliación do curso actual.

PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN

A puntuación máxima será 140 puntos dos que o 71% (100 puntos) obteranse do expediente académico e o 29% restante (40 puntos) a través dos méritos (este apartado non é obrigatorio pero si recomendable).

O programa está financiado ao 100% e inclúe:

 • Recollida no aeroporto e traslado ao aloxamento en función da idade e destino.
 • A data do curso será no verán.
 • Aloxamento en familia ou residencia/apartamentos en función da idade e destino.
 • Proba de nivel.
 • Programa de 20 clases de inglés semanais.
 • Material didáctico.
 • Programa de actividades culturais, visitas e excursións.
 • Certificado de aproveitamento do curso expedido polo colexio.
 • Supervisión por Monitores de Eurolingua en destino.
 • Teléfonos de emerxencia 24 horas.
 • Non incluído, pero xestionable gratuitamente, o billete de avión.

PRAZO DE SOLICITUDE DA BOLSA

Ata as 23.59 horas do 21 de abril de 2024.

Requisitos:  https://www.becaseurolingua.com/requisitos/

Formulario de solicitude Beca Eurolingua:  https://www.becaseurolingua.com/solicitud-de-beca/

Máis información: https://www.becaseurolingua.com/