Seleccionar página

A Xefatura Territorial de Sanidade de Lugo vai proceder a facer un cribado COVID para o estudo de posibles casos asintomáticos entre o alumnado do noso centro. Para levalo a cabo, a Xefatura Territorial de Sanidade de Lugo contactará coas familias ou co alumnado maior de idade nos próximos días.