Seleccionar página

A Comisión de Igualdade do IES Lois Peña Novo convida á toda comunidade educativa a participar o 14 de abril de 12:00 a 14:00 nunha xuntanza na que mulleres chairegas pertencentes a diferentes ámbitos profesionais do mundo artístico, cultural, educativo, tecnolóxico e empresarial, relatarán as súas experiencias e proxectos profesionais analizando os estereotipos de xénero cos que se foron encontrando e que buscamos eliminar.