Seleccionar página

Unha vez realizadas as votacións, os candidatos/as elixidos/as para formar parte do Consello Escolar do Centro son:

a) Profesorado:                                                                           

– D. Pernas Ramos, José Luis                                                          

– D. José Campo Otero                                                                     

b) Alumnado:                                                                              

– D. David Lozano López                                                                 

– D. Junior García Miragaya                                                                                                                           

c) Pais/nais/titores legais:                                                        

– Dª. Eliana Campos Gallego                                                           

 d) Persoal non docente:                                                        

– D. Juan Carlos García Rodríguez                                                 

e) Representante do Concello

– D. Ignacio Criado Montenegro

f) Representante da asociación de empresarios SETE PONTES de Vilalba:

– Dª Sonia Rubiños Seijas