Select Page

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2021

Os censos electorais e as convocatorias electorais dos distintos sectores educativos atópanse a disposición pública no taboleiro de anuncios do noso centro no edificio A. As reclamacións aos referidos censos realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta...

SORTEO PÚBLICO MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

O día 28 de outubro ás 13:00 realizarase, na secretaría do centro, o sorteo público para designar os membros da xunta electoral que terán como función organizar e supervisar o procedemento de eleccións ao consello escolar.