Seleccionar página

Horarios Espello

NOTAS

Os horarios espello son horarios para o ensino a distancia similares aos do ensino presencial e que serán os que se aplicacarán en caso de confinamento ou peche.

As sesións que teñen o fondo verde claro son as de docencia virtual e de asistencia obrigatoria. As sesións que teñen o fondo vermello claro son para a realización de tarefas.

(A) BAC 1º B (A)-1º Bac.
(A) BAC 2º B (A)-2º Bac.
1º FPBás Inf 1º FP Básica Informática
1º FPBás Mec 1º FP Básica Mecánica
1ºAPSD 1º Atención a persoas en situación de dependencia
2º FPBás Inf 2º FP Básica Informática
2º FPBás Mec 2º FP Básica Mecánica
2ºAPSD 2º Atención a persoas en situación de dependencia
AF 1º 1º Administración e Finanzas
AF 2º 2º Administración e Finanzas
ASIR 1º 1º Administración de sistemas informáticos en rede
ASIR 2º 2º Administración de sistemas informáticos en rede
ESA III – IV ESA III – IV
EVA 1º 1º Electromecánica de vehiculos automóviles
EVA 2º 2º Electromecánica de vehiculos automóviles
Grupo CUALE CUALE
IEA 1º 1º Instalacións Eléctricas e Automáticas
IEA 2º 2º Instalacións Eléctricas e Automáticas
Titorías Titorías profesorado
Orientación Departamento de Orientación
Dirección Dirección