Seleccionar página

As comunicacións relacionadas coa COVID-19 que afecten ao alumnado do noso centro, realizaranse a través da aplicación abalarMóbil.

AbalarMóbil está á disposición de pais, nais ou persoas titoras do alumnado e do alumnado maior de idade.

Na web de espazoAbalar poderase consultar as súas funcionalidades, coñecer como se obtén a app e descargar un manual de usuario no que se explica como se instala, como se fai o rexistro e como se utiliza. Tamén aí podemos atopar varios videotitoriais e indicacións sobre como realizar consultas e avisar de incidencias.