Seleccionar página

O equipo de enfermería do HULA vai proceder a un cribado, non obrigatorio pero xustificado pola situación epidemiolóxica na que se atopa Vilalba, para a detección de posibles casos asintomáticos.

Prégase acudir dentro do intervalo horario marcado para cada grupo axudando así a evitar acumulacións.

Data: 8 de decembro de 2020

Lugar: pavillón pequeno do IES Santiago Basanta Silva

Hora:

GRUPOHORA
1º CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS10:00
2º CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS / ALUMNADO FCT10:15
1º FP BÁSICA DE INFORMÁTICA DE OFICINA10:15
2º FP BÁSICA DE INFORMÁTICA DE OFICINA / ALUMNADO FCT10:30
1º FP BÁSICA DE MANTEMENTO DE VEHÍCULOS10:45
2º FP BÁSICA DE MANTEMENTO DE VEHÍCULOS / ALUMNADO FCT10:45
1º BAC11:00
2º BAC11:15
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS11:30
1º CS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE12:00
2º CS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE12:15
1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS12:30
2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS/ALUMNADO FCT12:45
1º CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA13:00
2º CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA / ALUMNADO FCT13:15
1º CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES13:30
2º CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES / ALUMNADO FCT14:00