Seleccionar página

Ábrese o prazo para solicitar prazas de mobilidade para todas aquelas persoas que, atopándose matriculadas no segundo curso dun ciclo superior no período académico 2021-2022, desexen realizar a FCT, ou que titulen dentro deste mesmo curso para quen desexe realizar a mobilidade como novo/a titulado/a. Aquelas persoas que teñan interese en acceder a elas poderán presentar instancia na secretaría do centro no prazo que vai dende o día 14 de febreiro ata as 14 horas do vindeiro día 18 de febreiro.

Acceso á información