Select Page

O día 28 de outubro ás 13:00 realizarase, na secretaría do centro, o sorteo público para designar os membros da xunta electoral que terán como función organizar e supervisar o procedemento de eleccións ao consello escolar.