Seleccionar página

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2021

Os censos electorais e as convocatorias electorais dos distintos sectores educativos atópanse a disposición pública no taboleiro de anuncios do noso centro no edificio A. As reclamacións aos referidos censos realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta...