Seleccionar página

HORARIO DE PRESENTACIÓN

Lugar de celebración: Biblioteca O alumnado accederá ao centro pola porta principal. ACCESO O alumnado irá provisto de mascarilla e será obrigatorio o uso do xel de mans disposto á entrada do centro.Unha vez no interior do centro circularase pola dereita, sen tocar as...

ADIAMENTO DO COMENZO DO CURSO 2020-2021

A Consellería de Educación confirmou o adiamento do comenzo do curso 2020/2021. (https://www.edu.xunta.gal//portal/node/31889) O comenzo será escalonado entre os días 23, 24 e 28 do seguinte xeito: DATAS INICIO DO CURSO1º de Ciclos medios e superiores.23 de setembro...