Seleccionar página

En FP básica a solicitude será realizada no centro, de orixe (alumnado en idade de escolarización obrigartoria) ou de destino (alumnado en idade de escolarización non obrigatoria- cumpren 17 anos en 2024). O seguimento poderá realizarse na aplicación.


Requisitos
As persoas en idade de escolarización non obrigatoria poden solicitar a súa incorporación a un ciclo formativo de formación profesional básica se cumpren os seguintes requisitos:
 Que fagan 17, 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo, con independencia de que estivesen ou non escolarizadas no curso escolar anterior.
 Que non estean en posesión dun título de formación profesional nin de ningún outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos.


PROCESO DE ADMISIÓN; Prazo de presentación
O prazo de presentación de solicitudes será desde o 24 de xuño ás 9:00 horas ata o 4 de xullo ás 13:00 horas. As persoas menores de idade deberán acudir ao centro acompañados dalgún dos seus representantes legais para asinar os documentos.
O centro educativo de destino cargará directamente na aplicación as solicitudes do alumnado de escolarización non obrigatoria e fará entrega do resgardo de presentación da solicitude á persoa interesada nos mesmos prazos e co procedemento descrito para o alumnado de escolarización obrigatoria.

Matrícula
A matrícula das persoas admitidas formalizarase no centro de destino a partir do día 23 de xullo