Seleccionar página

1. Representantes dos profesores:

Titular: Juan Carlos Dorado Herbón

Suplente: Manuel Álvarez Macía

2. Representantes dos pais/nais ou titores legais:

Titular: Emma Rivas Seivane

Suplente: Mohamed El Kerymy

3. Representantes do alumnado:

Titular: Rocío Verónica Grueiro Fernández

Suplente: Alejandro Vázquez Roca

4. Representante do persoal de administración e servizos:

Titular: María Ángeles Bermúdez Estévez

Suplente: Juan Carlos García Rodríguez

O acto de constitución da xunta electoral será o mércores 3 de novembro ás 13:00h na secretaría do centro.